Bài 2: Cách quản lý KPIs của Sale hiệu quả cho nhà quản trị | Series “Quản lý Sale như nào cho chuẩn?”

Việc xác định KPIs và quản lý KPIs của Sale là rất quan trọng, nhưng cũng không kém phần khó khăn đối với nhà quản trị. Vì nó là một chỉ số phản ánh tiến độ và kết quả làm việc của nhân viên Sale trong một khoảng thời gian nhất định. Vậy phải làm … Đọc tiếp Bài 2: Cách quản lý KPIs của Sale hiệu quả cho nhà quản trị | Series “Quản lý Sale như nào cho chuẩn?”