Hệ Thống Gọi Tự Động Callbot

Doanh Nghiệp Bạn Có Đang Đau Đầu Với Những Bài Toán Sau? 1. Quá tải thông tin mùa cao điểm nhưng không đủ nguồn lực để thuê thêm Telesale. 2. Chưa có quy trình phân loại thông tin đầu vào. Nhân viên phải gọi hàng trăm cuộc mỗi ngày dẫn tới tinh thần chán nản, … Đọc tiếp Hệ Thống Gọi Tự Động Callbot