hotline 0981549988 Email admin@ezsale.vn Ezsale Ezsale

Quản lý KPI

Bài 6: Thiết lập KPI không phù hợp – Lý do khiến kinh doanh thất bại | Series “Quản lý Sale như nào cho chuẩn?”

KPI là chỉ số đo lường hiệu quả làm việc của từng bộ phận trong công ty. Và nó là...

Bài 3: Các chỉ số KPI cần nắm bắt để quản lý đội Sale hiệu quả | Series “Quản lý Sale như nào cho chuẩn?”

Trong hoạt động kinh doanh của một công ty, việc đo lường và đánh giá các chỉ số KPI rất...

Bài 2: Cách quản lý KPIs của Sale hiệu quả cho nhà quản trị | Series “Quản lý Sale như nào cho chuẩn?”

Việc xác định KPIs và quản lý KPIs của Sale là rất quan trọng, nhưng cũng không kém phần khó...

Web Quản Lý: Quản Lý Phòng Ban, KPI, Cơ Hội, Cuộc Gọi, Báo Cáo

Quản Lý Phòng Ban, KPI, Cơ Hội, Cuộc Gọi, Báo Cáo Phòng ban: phân chia nhóm kinh doanh thành các...