hotline 0981549988 Email admin@ezsale.vn Ezsale Ezsale

Cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp

nâng cao chất lượng và xây dựng đội ngũ sale:

Đào tạo – Tuyển dụng nhân viên sale,

Quản lý – Vận hành đội ngũ sale, telesale

  Các giải pháp của Alehub giúp doanh nghiệp
  cải thiện đội sale

  1. Giải pháp đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ bán hàng

  2. Giải pháp quản lý và vận hành đội ngũ sale

  3. Giải pháp tuyển dụng, xây dựng đội ngũ sale tinh nhuệ

  1. Giải pháp đào tạo,
  nâng cao chất lượng đội ngũ bán hàng

  • Cung cấp hệ thống bài test năng lực, kỹ năng sale

  • Cung cấp quy trình đào tạo, kiểm tra và đánh giá sale theo từng cấp độ kinh nghiệm, năng lực

  • Giải pháp elearning - đào tạo online, hệ thống bài giảng được update liên tục theo năng lực của đội ngũ sale

  • Cung cấp hệ thống bài test năng lực, kỹ năng sale
  • Cung cấp quy trình đào tạo, kiểm tra và đánh giá sale theo từng cấp độ kinh nghiệm, năng lực
  • Giải pháp elearning - đào tạo online, hệ thống bài giảng được update liên tục theo năng lực của đội ngũ sale

   2. Giải pháp quản lý và vận hành đội ngũ sale

   • Cung cấp quy trình bán hàng chuẩn theo hành trình mua hàng của khách hàng
   • Giải pháp phần mềm quản lý nhân sự, quản lý công việc, KPI và quản lý quy trình bán hàng
   • Xây dựng các chương trình thu hút khách hàng, thúc đẩy khách hàng ra quyết định mua hàng, push sale
   • Cung cấp quy trình bán hàng chuẩn theo hành trình mua hàng của khách hàng

   • Giải pháp phần mềm quản lý nhân sự, quản lý công việc, KPI và quản lý quy trình bán hàng

   • Xây dựng các chương trình thu hút khách hàng, thúc đẩy khách hàng ra quyết định mua hàng, push sale

    3. Giải pháp tuyển dụng, xây dựng
    đội ngũ sale tinh nhuệ

    • Tuyển dụng đội ngũ sale đa dạng các vị trí và hình thức làm việc: Sale onsite, Sale online, telesale

    • Đảm bảo sale phù hợp với lĩnh vực kinh doanh và môi trường làm việc của doanh nghiệp

    • Cam kết 01 đổi 01 nếu nhân sự không phù hợp với doanh nghiệp trong 05 ngày onjob đầu tiên

    • Tuyển dụng đội ngũ sale đa dạng các vị trí và hình thức làm việc: Sale onsite, Sale online, telesale
    • Đảm bảo sale phù hợp với lĩnh vực kinh doanh và môi trường làm việc của doanh nghiệp
    • Cam kết 01 đổi 01 nếu nhân sự không phù hợp với doanh nghiệp trong 05 ngày onjob đầu tiên

     • Tuyển dụng đội ngũ sale đa dạng các vị trí và hình thức làm việc: Sale onsite, Sale online, telesale

     • Đảm bảo sale phù hợp với lĩnh vực kinh doanh và môi trường làm việc của doanh nghiệp

     • Cam kết 01 đổi 01 nếu nhân sự không phù hợp với doanh nghiệp trong 05 ngày onjob đầu tiên

     • Tuyển dụng đội ngũ sale đa dạng các vị trí và hình thức làm việc: Sale onsite, Sale online, telesale
     • Đảm bảo sale phù hợp với lĩnh vực kinh doanh và môi trường làm việc của doanh nghiệp
     • Cam kết 01 đổi 01 nếu nhân sự không phù hợp với doanh nghiệp trong 05 ngày onjob đầu tiên

      • Tuyển dụng đội ngũ sale đa dạng các vị trí và hình thức làm việc: Sale onsite, Sale online, telesale

      • Đảm bảo sale phù hợp với lĩnh vực kinh doanh và môi trường làm việc của doanh nghiệp

      • Cam kết 01 đổi 01 nếu nhân sự không phù hợp với doanh nghiệp trong 05 ngày onjob đầu tiên

      • Tuyển dụng đội ngũ sale đa dạng các vị trí và hình thức làm việc: Sale onsite, Sale online, telesale
      • Đảm bảo sale phù hợp với lĩnh vực kinh doanh và môi trường làm việc của doanh nghiệp
      • Cam kết 01 đổi 01 nếu nhân sự không phù hợp với doanh nghiệp trong 05 ngày onjob đầu tiên

       Những khách hàng đã và đang sử dụng Alehub
       để xây dựng đội ngũ sale tinh nhuệ

       Nâng tầm chất lượng, xây dựng đội ngũ sale tinh nhuệ