hotline 0981549988 Email admin@ezsale.vn Ezsale Ezsale

Hướng dẫn sử dụng

Web Quản Lý: Phân Quyền Phòng Ban, Nhân Viên

Phân Quyền Phòng Ban, Nhân Viên Trưởng phòng, mô tả, nhân viên Các bước:  Tạo tài khoản Tạo phòng ban:vd...

Web Quản Lý: Quản Lý Cấu Hình

Quản Lý Cấu Hình Cài đặt các cấu hình chung cho tất cả công việc: thời hạn cập nhật KPI,...

Web Quản Lý: Giao Việc Cho Nhân Viên

Giao Việc Cho Nhân Viên Khách hàng: tổng số khách hàng, thêm mới khách hàng nhỏ lẻ hoặc theo file....

Web Quản Lý: Quản Lý Phòng Ban, KPI, Cơ Hội, Cuộc Gọi, Báo Cáo

Quản Lý Phòng Ban, KPI, Cơ Hội, Cuộc Gọi, Báo Cáo Phòng ban: phân chia nhóm kinh doanh thành các...

Web Quản Lý: Quản Lý Nhân Viên Kinh Doanh

Quản Lý Nhân Viên Kinh Doanh Mục sale:  Thêm mới sales: 2 cách: trực tiếp trên web, điền đầy đủ...

Web Quản Lý: Tổng Quan

Web Quản Lý: Tổng Quan Tổng quan công ty có 4 phần: cuộc gọi, khách hàng, doanh số và cơ...