hotline 0981549988 Email admin@ezsale.vn Ezsale Ezsale

Thỏa thuận sử dụng dịch vụ

Một Số Thỏa Thuận Sử Dụng Dịch Vụ Khách Hàng Cần Quan Tâm

Phần 1: Điều khoản về tài khoản người sử dụng

 1. Bạn phải cung cấp đầy đủ email, số điện thoại và những thông tin liên quan cần thiết… để được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ người dùng của chúng tôi.
 2. Bạn có nghĩa vụ phải bảo mật mật khẩu của chính mình. EZSale không cam kết chịu bất kì thiệt hại nào cho người dùng nếu như việc đó đến từ việc bạn không bảo mật được mật khẩu của chính mình.
 3. Bạn chịu toàn bộ trách nhiệm về dữ liệu mà bạn đưa lên tài khoản EZSale của bạn (gọi tắt là doanh nghiệp của bạn). Bạn không được lưu trữ tệp tin chứa nội dung không phù hợp, hay virus, đoạn mã nào ảnh hưởng đến hệ thống.
 4. Bất kỳ vi phạm nào về điều khoản sử dụng sẽ bị chấm dứt ngay, bao gồm tất cả các dịch vụ mà bạn đang sử dụng tại EZSale.

Phần 2: Kích hoạt tài khoản

 1. Theo phần 1.2, người đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ được xem là người sở hữu tài khoản và chịu tác động của toàn bộ điều khoản sử dụng dịch vụ.
 2. Nếu người đăng ký sử dụng dịch vụ của EZSale là nhân viên của bạn, thì nhân viên của bạn chính là người sở hữu tài khoản.

Phần 3: Điều kiện chung

Quý khách hàng cần phải đọc và đồng ý toàn bộ điều khoản dịch vụ sử dụng dưới đây trước khi trở thành người dùng của EZSale. Cụ thể

 1. Không được sử dụng dịch vụ của EZSale cho bất kỳ điều gì phạm pháp. Điều này áp dụng với luật của từng nước nơi bạn kinh doanh cũng như luật của Việt Nam.
 2. Không được quyền sao chép hay bán hay sử dụng bản điều khoản này cho các mục đích cá nhân mà không có sự cho phép bằng văn bản của EZSale.
 3. Bạn phải chịu hoàn toàn trước pháp luật về nội dung đăng tải trên ứng dụng, phù hợp với văn hóa và luật pháp của quốc gia cư trú.
 4. Bạn cũng không được sử dụng bất kỳ công cụ marketing nào liên quan đến Search Engine hay các phương pháp mua keyword (như Google Adwords) mà trong đó có chứa hình ảnh bản quyền, logo của EZSale.
 5. Mọi câu hỏi về Điều khoản dịch vụ bạn có thể gửi về admin@ezsale.vn

Phần 4: Quyền lợi của EZSale

 1. Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt dịch vụ vì bất kỳ lý do nào, mà không cần thông báo trước.
 2. Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ cá nhân nào với bất kỳ lý do nào.
 3. Chúng tôi có thể xóa nội dung hoặc bất kỳ tài khoản nào có chứa tính chất bất hợp pháp, xúc phạm, bôi nhọ, đe dọa, khiêu dâm hoặc cố tình xâm phạm sở hữu trí tuệ.
 4. Xóa bất kỳ tài khoản nào cố ý xâm phạm, xúc phạm dù bằng lời nói hay chữ viết đến khách hàng của EZSale, nhân viên của EZSale.
 5. Chúng tôi có quyền cung cấp dịch vụ cho đối thủ của bạn hoặc không cam kết sẽ độc quyền cho bất kỳ đối tác nào cho từng phân khúc nào.
 6. Trong trường hợp tranh chấp đến quyền sở hữu tài khoản, chúng tôi có toàn quyền để yêu cầu các giấy tờ dùng để chứng thực quyền sở hữu tài khoản của bạn. Tài liệu có thể bao gồm, và không giới hạn ở, những giấy tờ sao chép về giấy phép kinh doanh của bạn, thẻ chứng minh nhân dân, v.v…
 7. EZSale có quyền quyết định về quyền sở hữu hợp pháp của tài khoản và có thể chuyển quyền này đến người sở hữu hợp lệ. Nếu chúng tôi không thể xác định được quyền sở hữu chính xác, EZSale sẽ đóng băng tài khoản này cho đến khi xác định được kết luận giữa tranh chấp các bên.

Phần 5: Giới hạn về trách nhiệm

 1. Bạn phải hiểu rõ và đồng ý rằng EZSale sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, dù là trực tiếp, gián tiếp hay ngẫu nhiên, đặc biệt các thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, quyền sử dụng, dữ liệu hoặc các thiệt hại vô hình khác khi sử dụng dịch vụ.
 2. Trong mọi trường hợp, EZSale hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác hợp tác với chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc thiệt hại về lợi nhuận hoặc những thiệt hại khác do hậu quả phát sinh từ việc kết nối đến trang web của chúng tôi, dịch vụ của chúng tôi hoặc thỏa thuận này. Bạn cũng hiểu rằng những cá nhân liên quan trực tiếp đến EZSale… cũng không phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại nào. Nếu bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của đối tác thứ ba, bạn phải chịu theo những cam kết bên họ.
 3. Dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi là điều cơ bản nhất chúng tôi cung cấp cho bạn và không phải chịu bất kì điều khoản bảo hành theo luật định nào.
 4. EZSale không bảo đảm rằng dịch vụ chúng tôi cung cấp sẽ không bị gián đoạn, không bảo mật hay không có lỗi.
 5. EZSale không bảo đảm rằng các kết quả thu về từ việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi là chính xác và đáng tin cậy.
 6. EZSale không bảo đảm chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hay bất kỳ sản phẩm nào bạn mua hay sở hữu thông qua dịch vụ của chúng tôi sẽ đạt được điều bạn mong đợi, nếu có bất kỳ lỗi nào phát sinh, chúng tôi sẽ khắc phục trong điều kiện cho phép.

Phần 6: Từ bỏ và hoàn tất bản cam kết

Nếu EZSale có sai xót hoặc làm không đúng bất kỳ điều khoản nào đã ghi trong bản điều khoản sử dụng này, không có nghĩa là điều đó bị hủy bỏ. Điều khoản sử dụng này được xem như là sự đồng ý toàn bộ giữa bạn và EZSale và chi phối việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi (không giới hạn ở bất kỳ phiên bản nào của Điều khoản dịch vụ sử dụng này).

Phần 7: Sở hữu trí tuệ và nội dung của khách hàng

 1. Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào đối với các tài liệu bạn cung cấp cho dịch vụ của EZSale. Tất cả các tài liệu bạn đưa lên website của bạn (thông qua dịch vụ của EZSale) đều là quyền sở hữu của riêng bạn. Bạn có thể xóa bỏ doanh nghiệp của bạn bất kỳ lúc nào bằng cách xóa bỏ tài khoản của chính mình. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn xóa toàn bộ nội dung bạn đang lưu trữ tại dịch vụ của chúng tôi.
 2. Bằng việc tải lên nội dung của mình trên doanh nghiệp của bạn, bạn đã đồng ý: (a) cho phép các người dùng internet khác xem nội dung website của mình, (b) và cho phép EZSale hiển thị và lưu trữ nội dung đấy, như vậy (c) EZSale có thể xem các dữ liệu mà bạn đã đưa lên.
 3. Bạn giữ quyền sở hữu toàn bộ nội dung trên website của mình khi bạn truy cập chúng tôi; tuy nhiên, khi bạn đưa lên đồng nghĩa với việc bạn đồng ý người khác xem. Bạn phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ nội dung bạn đưa lên có phù hợp với Pháp luật hay không.
 4. Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kì thông tin nào của bạn cho đối tác thứ ba, trừ những trường hợp cần yêu cầu như trong trường hợp tranh chấp quyền sử dụng dịch vụ. Thông tin bảo mật bao gồm bất kỳ tài liệu hay thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi mà không muốn công chúng biết đến. Thông tin bảo mật không bao gồm các thông tin (a) đã được công chúng hóa vào thời gian chúng tôi nhận được; (b) hoặc đã đến từ các domain được công bố rộng rãi sau khi chúng tôi nhận được nhưng mà không đến từ lỗi của chúng tôi; (c) hoặc thông tin của bạn chúng tôi nhận được từ hơn một người hoặc (d) chúng tôi bị yêu cầu bởi luật pháp