hotline 0981549988 Email admin@ezsale.vn Ezsale Ezsale

Web Quản Lý: Quản Lý Phòng Ban, KPI, Cơ Hội, Cuộc Gọi, Báo Cáo

Đánh giá bài viết post

Quản Lý Phòng Ban, KPI, Cơ Hội, Cuộc Gọi, Báo Cáo

Phòng ban: phân chia nhóm kinh doanh thành các phòng ban, các cấp quản lý đều có thể thêm vào phòng ban, không giới hạn quản lý. Quyền hạn: nhìn được nhân viên kd, khách hàng, các cv của phòng ban đó. Riêng tài khoản admin xem được tất cả các phòng ban. 

KPI: thiết lập đồng thời cho một nhóm tương đồng

Cuộc gọi: nắm được thông tin cuộc gọi trong ngày: số lượng, trạng thái mà sales gọi.

Chọn bất kỳ cuộc gọi nào, nghe lại ghi âm.

Phần cơ hội: do NVKD đẩy thông tin khách hàng lên. Quản lý sẽ là người cập nhật thông tin của phần cơ hội, bao gồm thông tin khách hàng và doanh thu, hoa hồng sales nhận được. 

Báo cáo: báo cáo công việc (số cuộc gọi, trạng thái), báo cáo sales, báo cáo KPI.

Video Hướng Dẫn: 

Đánh giá bài viết post