hotline 0981549988 Email admin@ezsale.vn Ezsale Ezsale

Khách hàng tiềm năng
có thể chốt đơn ngay!

Các giải pháp gia tăng khách hàng tiềm năng nhanh chóng, đảm bảo nguồn khách hàng số lượng lớn, có thể chốt đơn, chốt hợp đồng ngay lập tức.

  Các phương pháp để có được
  khách hàng tiềm năng

  Sử dụng đội ngũ Telesale

  Có được tệp khách hàng tiềm năng lớn từ hoạt động telesale, telemarketing

  Chiến dịch quảng cáo

  Tiếp cận, thu hút khách hàng trên các nền tảng digital

  Hệ thống CTV, KOL, KOC

  Có lượng lớn đơn hàng, hợp đồng nhờ hệ thống CTV, KOL

  Đội ngũ Telesale mang đến
  tệp khách hàng tiềm năng lớn

  • Sử dụng công cụ tìm kiếm khách hàng để có tệp thông tin khách hàng mục tiêu lớn

  • Dùng Callbot gọi để phân loại tệp thông tin khách hàng

  • Tệp khách hàng đúng thông tin, quan tâm đến sản phẩm

  • Sử dụng telesale để gọi tập khách hàng quan tâm

  • Khách hàng tiềm năng, có thể chốt đơn ngay

  • Sử dụng công cụ tìm kiếm khách hàng để có tệp thông tin khách hàng mục tiêu lớn
  • Dùng Callbot gọi để phân loại tệp thông tin khách hàng
  • Tệp khách hàng đúng thông tin, quan tâm đến sản phẩm
  • Sử dụng telesale để gọi tập khách hàng quan tâm
  • Khách hàng tiềm năng, có thể chốt đơn ngay

   Mang lại khách hàng tiềm năng
   từ các chiến dịch quảng cáo

   • Mang lại Khách hàng tiềm năng từ chiến dịch quảng cáo
   • Setup chiến dịch quảng cáo
   • Thu được tập khách hàng quan tâm đến sản phẩm
   • Sử dụng telesale để gọi tập khách hàng quan tâm
   • Khách hàng tiềm năng, có thể chốt đơn ngay
   • Mang lại Khách hàng tiềm năng từ chiến dịch quảng cáo

   • Setup chiến dịch quảng cáo

   • Thu được tập khách hàng quan tâm đến sản phẩm

   • Sử dụng telesale để gọi tập khách hàng quan tâm

   • Khách hàng tiềm năng, có thể chốt đơn ngay

    Có ngay đơn hàng
    từ hệ thống CTV, KOL, KOC

    Xác định chân dung khách hàng Lựa chọn kênh tìm kiếm khách hàng: CTV, KOL, KOC, Tiktok

    Kênh KOL, KOC

    • Xác định nền tảng để thu hút khách hàng

    • KOL, KOC đăng bài viết, hình ảnh, video sản phẩm

    • Xuất danh sách khách hàng có nhu cầu mua trên bài viết của KOL, KOC

    • Doanh nghiệp tiếp nhận và chốt đơn

    • Xác định nền tảng để thu hút khách hàng
    • KOL, KOC đăng bài viết, hình ảnh, video sản phẩm
    • Xuất danh sách khách hàng có nhu cầu mua trên bài viết của KOL, KOC
    • Doanh nghiệp tiếp nhận và chốt đơn

     Kênh cộng tác viên

     • CTV quảng cáo sản phẩm của doanh nghiệp đến tệp khách hàng mục tiêu

     • Xuất danh sách khách hàng có nhu cầu do CTV cung cấp

     • Doanh nghiệp tiếp nhận và chốt đơn

     • CTV quảng cáo sản phẩm của doanh nghiệp đến tệp khách hàng mục tiêu
     • Xuất danh sách khách hàng có nhu cầu do CTV cung cấp
     • Doanh nghiệp tiếp nhận và chốt đơn

      Kênh tiktok

      • Bán hàng trên nền tảng tiktok

      • Xuất danh sách đơn hàng

      • Doanh nghiệp giao sản phẩm đến cho khách hàng

      • Bán hàng trên nền tảng tiktok
      • Xuất danh sách đơn hàng
      • Doanh nghiệp giao sản phẩm đến cho khách hàng

       Những khách hàng đã và đang sử dụng EZSale để tăng khách hàng tiềm năng

       Có Ngay Khách Hàng
       Chỉ Sau 1 Click Chuột