hotline 0981549988 Email admin@ezsale.vn Ezsale Ezsale

Web Quản Lý: Quản Lý Cấu Hình

3/5 - (1 bình chọn)

Quản Lý Cấu Hình

Cài đặt các cấu hình chung cho tất cả công việc: thời hạn cập nhật KPI, thời gian cập nhật cuộc gọi, ẩn/ hiện số điện thoại KH.

Cấu hình thông báo KPI: cài đặt cho từng bộ phận sales, admin, trưởng phòng > cấu hình hiển thị tương ứng mỗi vị trí. 

Phần hotline: tổng đầu số, mỗi ng 1 đầu số hoặc nhiều người dùng chung 1 đầu số. 

Dữ liệu khách hàng: thêm, sửa, xóa các thuộc tính. 

Thẻ tag: phân loại theo từng nhóm khác nhau, chọn màu. 

  • Cấu hình công việc: cấu hình chung, loại công việc, từ khóa, quy đổi Vpoint. 

Video Hướng Dẫn:

3/5 - (1 bình chọn)