hotline 0981549988 Email admin@ezsale.vn Ezsale Ezsale
EZ CONNECT

EZ CONNECT

Giải pháp tích hợp CRM
khách hàng

Quy trình tích hợp crm khách hàng

Hệ thống Web + App của khách hàng

Quy trình tích hợp crm khách hàng

Hiện đại hơn, Tiện lợi hơn với giải pháp tích hợp CRM

ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC CHUYÊN GIA CỦA CHÚNG TÔI TƯ VẤN

  BẢNG GIÁ EZSALE

  Tính phí theo phút
  1.000.000đ/tháng

  70 đồng/phút
  14,285 phút gọi/tháng
  20 kênh thoại

  TÍNH PHÍ THEO KÊNH
  300.000đ/kênh thoại/tháng

  Số phút gọi: Không giới hạn

  Truyền thông nói gì về EZSALE

  Khách hàng và đối tác